Tin tức

Cập Nhật Thị Trường Nhựa Việt Nam Mới Nhất
Nhiều tập đoàn nước ngoài vào VN vì ngành nhựa tăng "nóng"
Ngành nhựa hụt nguyên liệu nghiêm trọng
Ngành nhựa cũng lo tình trạng bị 'lợi dụng xuất xứ'